عنوان: Mechanical Properties of Ceramics عنوان به فارسی: خواص مکانیکی سرامیک‌ها نویسندگان: John B. Wachtman, W. Roger Cannon, M. John Matthewson ناشر: Wiley سال انتشار: 2009 تعداد صفحات: 479 جهت دریافت مقدمه و فهرست کتاب اینجا را کلیک کنید. برای دریافت فایل کامل این کتاب به آدرس Info@atiq-refractory.com ایمیل دهید یا در قسمت نظرات آدرس [...]

عنوان: Ceramic Processing and Sintering عنوان به فارسی: فرآوری و زینترینگ سرامیک‌ها نویسندگان: Mohamed N. Rahaman ناشر: M. Dekker سال انتشار: 2003 تعداد صفحات: 875 جهت دریافت مقدمه و فهرست کتاب اینجا را کلیک کنید. برای دریافت فایل کامل این کتاب به آدرس Info@atiq-refractory.com ایمیل دهید یا در قسمت نظرات آدرس ایمیل خود را وارد [...]

عنوان: Refractory Technology: Fundamentals and Applications عنوان به فارسی: تکنولوژی دیرگداز، مبانی و کاربردها نویسندگان: Ritwik Sarkar ناشر:  CRC Press سال انتشار: 2017 تعداد صفحات: 283 جهت دریافت مقدمه و فهرست کتاب اینجا را کلیک کنید. برای دریافت فایل کامل این کتاب به آدرس Info@atiq-refractory.com ایمیل دهید یا در قسمت نظرات آدرس ایمیل خود را [...]

عنوان: An Introduction to Ceramics and Refractories عنوان به فارسی: مقدمه‌ای بر سرامیک‌ها و مواد دیرگداز نویسندگان: A. O. Surendranathan ناشر: CRC Press سال انتشار: 2014 تعداد صفحات: 479 جهت دریافت مقدمه و فهرست کتاب اینجا را کلیک کنید. برای دریافت فایل کامل این کتاب به آدرس Info@atiq-refractory.com  ایمیل دهید یا در قسمت نظرات آدرس [...]

عنوان: Ceramic Materials: Science and Engineering عنوان به فارسی: مواد سرامیکی، علم و مهندسی نویسندگان: C. Barry Carter, M. Grant Norton ناشر: Springer سال انتشار: 2007 تعداد صفحات: 716 جهت دریافت مقدمه و فهرست کتاب اینجا را کلیک کنید. برای دریافت فایل کامل این کتاب به آدرس Info@atiq-refractory.com ایمیل دهید یا در قسمت نظرات آدرس [...]

  عنوان: Fundamental of Ceramics عنوان به فارسی: مبانی سرامیک ها نویسندگان: Michel W.Barsoum ناشر: Institute of Physics Publishing سال انتشار: 2003 تعداد صفحات: 603 جهت دریافت مقدمه و فهرست کتاب اینجا را کلیک کنید. برای دریافت فایل کامل این کتاب به آدرس Info@atiq-refractory.com ایمیل دهید یا در قسمت نظرات آدرس ایمیل خود را وارد [...]

شرکت کیمیا کاران عتیق، به جهت اجرای طرح توسعه خود و افزایش توان تولید، کارخانه تولیدی خود را به نشانی جدید شهرک صنعتی رازی، فاز 3، میدان نوآوران، بلوار فن آفران، حد فاصل خیابان های کیمیا و عتیق انتقال داده است.