نازل بیرونی پاتیل

نازل های بیرونی پاتیل، مجرای انتقال حرارت مذاب پس از باز شدن صفحات اسلاید گیت، به داخل تاندیش می­­باشند. نازل بیرونی پاتیل از یک جهت با محیط بیرونی و از طرفی دیگر با مواد مذاب در تماس است. از این رو این نوع نازل ها از خاصیت مقاومت به شوک حرارتی بالایی برخوردار هستند. استحکام بالا و ایجاد جریان مذاب مناسب از پاتیل به تاندیش، از خواص مهم نازل های بیرونی پاتیل می­باشد.