جرم عایق

جرم های عایق سبک با ترکیبات متنوع و نسوزی از جمله شاموت سبک، تبولار، آلومینا و سیمان نسوز و غیره دارای وزن مخصوص (دانسیته) پایین و ظرفیت انتقال حرارتی پایین و مقاوم در برابر گاز های خورنده می­باشند. جرم های عایق قابل استفاده به روش های ریختنی، پوششی و پاششی می­باشند. این دسته از جرم ها بسته به نوع کاربرد و میزان عایق بودن و استحکام مورد نیاز در آنالیز های متفاوت در شرکت کیمیا کاران عتیق قابل تولید می­باشند.