جرم‌های آلومینایی

صنعت سیمان، از مهمترین محل های مصرف جرم های نسوز آلومینایی می­باشد. این جرم ها با توجه به نوع کاربرد از جمله کویل کوره القایی، لایه ایمنی تاندیش، و پاتیل و غیره با آنالیز ها و دانه بندی های مختلف مورد استفاده قرار می­گیرند. شرکت کیمیا کاران عتیق، با تولید جرم های آلومینایی با دانه بندی و درصد های مختلف آلومینا از 40 تا 95 درصد، کیفیت بالای محصولات تولیدی خود را تضمین می­نماید.