صفحه دریچه کشویی

صفحات دریچه کشویی یا اسلاید گیت، به منظور کنترل جریان مذاب از پاتیل به تاندیش طراحی شده اند. مکانیزم عمل صفحات اسلاید گیت بصورت عبور مذاب از میزان دو صفحه به میزان مورد نظر و ورود آن به تاندیش می­باشد. دبی خروجی مواد مذاب با باز و بسته کردن صفحات قابل تغییر می­باشد و در نهایت سرعت تخلیه مذاب به مقدار دلخواه تنظیم می­گردد. از ویژگی های مهم و حائز اهمیت که در ساخت صفحات مورد توجه قرار می­گیرد، ایجاد مقاومت بالا در برابر حرارت و شوک حرارتی می­باشد. این ویژگی باعث لغزش صفحات بر یکدیگر با کمترین اصطکاک می­گردد. شرکت کیمیا کاران عتیق تولید کننده صفحات دریچه کشویی، آماده همکاری با مصرف کنندگان محترم می­باشد.