جنس و مشخصات مورد نیاز ول بلوک پاتیل به عوامل مختلفی همچون شکل و نوع نازل پاتیل و زمان و شرایط ریخته گری بستگی دارد. بطور معمول ول بلوک های پاتیل از جنس آلومینا، آلومینا کربن و شاموت ساخته میشوند. شرکت کیمیا کاران عتیق تولید کننده ول بلوک پاتیل، آماده همکاری با مصرف کنندگان محترم می­باشد.