از ملات خاکستری نیز در پاتیل های فولاد و برای پر کردن درز های مابین سیستم صفحات دریچه کشویی استفاده می گردد. این نوع از ملات ها دارای میزان متوسطی از آلومینا بوده و نسبت به ملات های سبز دارای نسوزندگی و مقاومت به شوک حرارتی پایین تری می باشند.

شرکت کیمیا کاران عتیق تولید کننده ملات خاکستری، کیفیت بالای محصول تولیدی خود را مطابق با نیاز مصرف کنندگان تضمین می نماید.