آنالیز جرم های نسوز منیزیتی بسته به محل مصرف متفاوت می­باشند. این نوع جرم ها بر اساس نوع مصرف به روش های کوبیدنی و ماله کشی دسته بندی می­شوند. صنعت فولاد سازی، پر کاربرد ترین محل مصرف این جرم ها می­باشد.

شرکت کیمیا کاران عتیق با تولید جرم های منیزیتی با دانه بندی و درصد های مختلف، کیفیت بالای محصول تولیدی خود را تضمین می­نماید.