اولوین خام و کلسینه

ول بلوک تاندیش
ول بلوک تاندیش
اکتبر 9, 2021
جرم منیزیتی و روکش تاندیش
جرم عایق
اکتبر 9, 2021
اولیوین کلسینه

اولیوین کلسینه تولید شرکت کیمیا کاران عتیق

اولوین از پرکاربرد ترین کانی های موجود در صنعت شناخته میشود. اولوین سطح شکست صدفی داشته و چگالی آن از 3.27 تا 4.37 گرم بر سانتی متر مکعب تعیین شده است. اولوین بصورت خام و کلسینه از محصولات شرکت کیمیا کاران عتیق است که به عنوان مواد اولیه در صنعت دیرگداز مورد استفاده واقع می­گردد.

سایت در دست ساخت می باشد