جنس و مشخصات مورد نیاز ول بلوک پاتیل به عوامل مختلفی همچون شکل و نوع نازل پاتیل و زمان و شرایط ریخته گری بستگی دارد. بطور معمول ول بلوک های پاتیل از جنس آلومینا، آلومینا کربن و شاموت ساخته میشوند. شرکت کیمیا کاران عتیق تولید کننده ول بلوک پاتیل، آماده همکاری با مصرف کنندگان محترم…

جنس و مشخصات مورد نیاز ول بلوک تاندیش به عوامل مختلفی همچون شکل و نوع نازل تاندیش و زمان و شرایط ریخته گری بستگی دارد. بطور معمول ول بلوک های تاندیش از جنس آلومینا، آلومینا کربن و شاموت ساخته میشوند. شرکت کیمیا کاران عتیق تولید کننده ول بلوک تاندیش، آماده همکاری با مصرف کنندگان محترم…