صفحات دریچه کشویی یا اسلاید گیت، به منظور کنترل جریان مذاب از پاتیل به تاندیش طراحی شده اند. مکانیزم عمل صفحات اسلاید گیت بصورت عبور مذاب از میزان دو صفحه به میزان مورد نظر و ورود آن به تاندیش می­باشد. دبی خروجی مواد مذاب با باز و بسته کردن صفحات قابل تغییر می­باشد و در…