شرکت کیمیا کاران عتیق به دنبال دو دهه تجربه در صنعت دیرگداز کشور و با هدف تولید انواع جرمها و مواد ویژه نسوز بی شکل و همچنین قطعات ریختنی شکلدار به همت چند تن از متخصصین و کارشناسان این صنعت در سال 1390 در استان اصفهان به شماره ثبت 46212 در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به ثبت رسید.

موضوع فعالیت این شرکت عبارت است از تولید و فروش انواع ترکیبات دیرگداز مورد مصرف در صنایع فولاد ، سیمان ، فلزات غیر آهنی ، نفت و پتروشیمی.

این شرکت با هدف رسیدن به ظرفیت تولید 3000 تن در سال در فاز اول در سال 1391 فعالیت خود ار با تولید جرمهای روکش تاندیش آغاز نمود و در مدت زمان کمتر از یک سال توانست تولیدات خود را به انواع جرمهای نسوز از قبیل جرمهای ریختنی ، کوبیدنی ، پاششی و عایق گسترش دهد. در سال دوم فعالیت این شرکت توانست تولید انواع قطعات نسوز ریختنی را به سبد تولیدات خود اضافه نماید.

ATIQ-Refractory company has built in 2011 with the goal of producing kinds of germs and special non-shape refractories and also shaped casting materials.

The special  activity of companys is producing and selling various refractories compositions used in steel industries,cement,petrochemical,oil and other industries.

This company has started activity with the goal of achieving production to the capasity of 3000 ton per a year.Less than a year productions have extended to produce many kinds of refractory germs such as casting,gunning,ramming and insoluting.