شرکت کیمیا کاران عتیق به دنبال دو دهه تجربه در صنعت دیرگداز کشور و با هدف تولید انواع جرمها و مواد ویژه نسوز بی شکل و همچنین قطعات ریختنی شکلدار به همت چند تن از متخصصین و کارشناسان این صنعت در سال 1390 در استان اصفهان به شماره ثبت 46212 در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به ثبت رسید.

موضوع فعالیت این شرکت عبارت است از تولید و فروش انواع ترکیبات دیرگداز مورد مصرف در صنایع فولاد ، سیمان ، فلزات غیر آهنی ، نفت و پتروشیمی.

 

ATIQ-Refractory company has built in 2011 with the goal of producing kinds of germs and special non-shape refractories and also shaped casting materials.

The special  activity of company is producing and selling various refractories compositions used in steel industries, cement, petrochemical, oil and other industries.