آدرس دفتـر : اصفهان،خیابان سهروردی(سیمین)، خیابان باغ زیار، ساختمان آبتین، واحد 2 - کد پستی : 8177766145
تلفن : 03137778135
فکس : 03137778136
ایمیل : info@atiq-refractory.ir
آدرس بر روی نقشه :
آدرس کارخــانه : اصفهان – شهرک صنعتی رازی- فاز3-میدان نوآوران-بلوار فن آوران-حدفاصل خیابان های کیمیا و عتیق - کد پستی : 8486135356
تلفن : 03137779396
فکس : 03137779395
آدرس بر روی نقشه :