اهداف و چشم انداز شرکت

1- طراحی نسوز های موردمصرف در صنایع مختلف

2-تامین نیاز های مواد ویژه دیرگداز در صنایع فولاد،سیمان،نفت،پتروشیمی،فلزات غیرآهنی و...

3-اجرای نسوزکاری صنایع مختلف

4-تحویل سفارش مشتریان با قیمت متناسب ،حداقل زمان و بهترین کیفیت

5-تقویت توان مهندسی شرکت به منظور پاسخگویی به درخواست مشتریان (خدمات پس از فروش)

6-مطالعه و تحقیق جهت دستیابی به دانش فرآورده های نسوز جدید و کارامد مطابق نیازهای روزافزون مصرف کنندگان

7-مشاوره در جهت رفع نیازهای واقعی مصرف کنندگان محترم

8-تامین رضایت مشتریان با توجه ویژه به نیاز های آنها به همراه رعایت اخلاق حرفه ای، صداقت، امانت داری و انصاف