شرکت کیمیا کاران عتیق همراه با رشد صنایع مهمی نظیر فولاد و سیمان در کشور و با هدف تامین نیاز های این صنایع و همچنین پیشرفت صنعت در این زمینه و جلوگیری از خروج ارز از کشور بنا نهاده شده است.این شرکت به دنبال دو دهه تجربه و همت متخصصین و کارشناسان صنعت نسوز و دیرگداز کشور در سال 1390 در استان اصفهان به شماره ثبت 46212 در اداره ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسید.

این شرکت در ابتدا با هدف رسیدن به ظرفیت 3000 تن در سال،تولید جرم های روکش تاندیش را آغاز نمود و سپس توانست تولیدات خود را در مدتی کوتاه به انواع جرم های ریختنی،پاشیدنی،کوبیدنی و عایق گسترش و ظرفیت تولید خود را تا حد بسیاری ارتقا ببخشد.

این شرکت با ارزیابی نیاز مشتریان سعی در تامین بهترین مواد اولیه و ساخت با کیفیت محصولات خود دارد.

در این زمان تلاش متخصصین و کارکنان این شرکت بر بهبود و حفظ کیفیت ساخت محصولات ارائه شده بوده است به گونه ای که کیفیت ساخت محصولات بعدی را تضمین مینماید.

با سالها تجربه موفق

میزان فروش محصولات در سال 1397 برابر با 30% سود سال قبل میباشد. میزان فروش محصولات در سال 1397 برابر با 30% سود سال قبل میباشد. میزان فروش محصولات در سال 1397 برابر با 30% سود سال قبل میباشد

عرضه محصولات با کیفیت بسیار عالی در کشور ایران. عرضه محصولات با کیفیت بسیار عالی در کشور ایران. عرضه محصولات با کیفیت بسیار عالی در کشور ایران.

موفقیت در عرصه تولیدات داخلی در سطح عالی.موفقیت در عرصه تولیدات داخلی در سطح عالی.موفقیت در عرصه تولیدات داخلی در سطح عالی. موفقیت در عرصه تولیدات داخلی در سطح عالی