فردا بهتر از امروز


شرکت کیمیا کاران عتیق

اخبار داخلی شرکت

  • 1394/10/26   تولید Submerged Entry Nozzle(نیم نازل) ...

    متن کامل...
  • 1394/8/20    تولید صفحات دریچه کشویی و نازلهای پاتیل ...

    متن کامل...
  • 1394/3/3    تولیدجرم های ضدسایش درشرکت آغازشد ...

    متن کامل...

شرکت کیمیا کاران عتیق به دنبال دو دهه تجربه در صنعت دیرگداز کشور و با هدف تولید انواع جرمها و مواد ویژه نسوز بی شکل و همچنین قطعات ریختنی شکلدار به همت چند تن از متخصصین و کارشناسان این صنعت در سال 1390 در استان اصفهان به شماره ثبت 46212 در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به ثبت رسید.

موضوع فعالیت این شرکت عبارت است از تولید و فروش انواع ترکیبات دیرگدار مورد مصرف در صنایع فولاد ، سیمان ، فلزات غیر آهنی ، نفت و پتروشیمی.این شرکت با هدف رسیدن به ظرفیت تولید 3000 تن در سال در فاز اول در سال 1391 فعالیت خود را با تولید جرمهای روکش تاندیش آغاز نمود و در مدت زمان کمتر از یک سال توانست تولیدات خود را به انواع جرمهای نسوز از قبیل جرمهای ریختنی ، کوبیدنی ، پاششی و عایق گسترش دهد. در سال دوم فعالیت این شرکت توانست تولید انواع قطعات نسوز ریختنی را به سبد تولیدات خود اضافه نماید...

Atigh-refractory company constitude with 20 years experience refractories material at 2013 in esfahan. Our products used in cement, petrochemical, metal and other industry. at first we started with3000 ton per year capacity but increased to 6000 ton per year at one year. At now all type of castables, gunning, ramming, insoluting and castable shapes of refractories are in list of our products.

The company's activities include the production and sales of refractory materials use in steel, cement, oil, petrochemical and other industry. Company's activity started with product of Coating refractories. with a capacity of 3000 ton per year and less than a year we were able to produce  the types of mix such as: castable, ramming, gunning and insulating.In the second year we were able  to produce castable shapes of  refractories.